Vi är idag den största tillverkaren av miljötoner i Skandinavien.

Återvinningsbox

 Scandi-Toner Retursystem
Gör som många andra och minska miljöbelastningen genom att returnera dina förbrukade lasertoner och bläckpatroner till oss!

Vi samlar in förbrukade lasertoner och bläckpatroner från laserskrivare och bläckstråleskrivare för återtillverkning och återvinning.

Retursystemet är en del av vårt kretslopp, där förbrukade lasertoner och bläckpatroner renoveras (återtillverkas) för att återigen bli användbara produkter. 

Scanditoner tar ett stort miljöansvar där tex. oljeåtgången är vid återtillverkning upp till 80% mindre än vid nytillverkning, där ca. 3-5 liter används per kassett. Utbytta komponenter och övriga restprodukter som inte används går i första hand till materialåtervinning och i andra hand till energiåtervinning.

Scanditoner arbetar med etablerade samarbetspartners för att återvinna restprodukter i våran tillverkning och ställer höga krav på miljöhantering.