Vi är idag den största tillverkaren av miljötoner i Skandinavien.

Hur fungerar chippet? 

Gäller för skrivare och kopieringsmaskiner

Man kan enkelt säga att det finns 3 olika typer av chip på Scanditoner miljötoner. 
När vi har tillverkat en miljötoner så ser vi alltid till att ha den bästa lösningen för den specifika modellen.  Den kan skilja sig lite åt beroende på vad det är för märke, modell och hur länge kassetten har funnits på marknaden. Huvudregeln är att ju längre kassetten har funnits på marknaden ju mer har eftermarknaden utvecklat en så bra lösning som möjligt för den specifika produkten. 

Priset på nya chip till nya produkter är högt till en början men sjunker sedan mer och mer efter hand. Dock kan chip till en kassett som håller på att fasas ut från marknaden även det vara dyrt eftersom det då kan vara svårt att få tag på.

Nedan reder vi ut vilka olika metoder vi använder oss av på Scanditoner samt vad det kan tänkas stå i displayen på skrivaren. 


Återställt originalchip

Ett återställt originalchip anser vi på Scanditoner är den bästa lösningen för slutkunden!  

Med ett återställt originalchip så håller vi ner kostnaden för produktionen då vi inte behöver köpa in nya chip. Tyvärr är det inte alla modeller som det går att köra i våra reset-maskiner vilket gör att vi då måste välja en annan lösning. När vi återställer chip så blir det även väldigt enkelt för användaren. Här är det bara att stoppa i kassetten utan att behöva trycka på något. Ingen varning dyker upp i displayen. Bara börja skriva ut! 

Inget meddelande i displayen

Återställda tonerstaplar

Fungerar som original


Utbytt chip 

Ett utbytt chip gör så användaren kan se när tonern tar slut

(Bilder från HP W2030A/X)

Med ett utbytt chip så får användaren reda på när den specifika kassetten är slut genom staplar i displayen eller genom att skriva ut en sida om hur maskinen mår. Här behöver dock användaren trycka på ok när man sätter i kassetten. Man blir informerad om att det inte är en originalkassett som är istoppad. Efter att ha tryckt ok så fungerar dock kassetten som om det vore en originalkassett. Priset på den här lösningen blir i regel lite dyrare då vi i produktionen har kostnader för ett chip som kan uppgå till över 500 SEK. Dock blir chippen billigare ju längre de funnits på marknaden.  

Måste trycka ok i displayen vid isättning

Återställda tonerstaplar

Fungerar som original


Ej återställt originalchip 

Det här är den lösningen vi försöker att undvika och så fort som möjligt komma bort ifrån

(Bilder från HP W2030A/X)

Scanditoner är alltid på tårna och tar fram produkter som marknaden efterfrågar med tillverkning i Sverige. Det här är i regel det första steget när vi går igång med en produktion. Vi tvingas använda denna metod eftersom det varken finns nya chip att tillgå eller möjlighet att återställa de befintliga. När vi låter originalchippet sitta kvar utan åtgärd så betyder det att användaren får ett större ansvar och själv se när tonern tar slut. Så länge kunden är medveten om detta så är det i regel inga problem men gäller det däremot en färgmaskin med 4 färger så kan det bli lite svårare att se vilken färg som är slut. Dock är priset avsevärt mycket billigare på våra miljötoners än på att köpa en ny original från tillverkaren så de flesta kunder väljer ändå att gå den här vägen för att just spara pengar på utskrifterna.   

Måste trycka ok i displayen vid isättning

Ej återställda tonerstaplar

Användaren måste ha koll när tonern är slut och ibland vilken färg


Informerar användaren

Scanditoner informerar användaren och lägger med en utskrift i de kassetter som användaren behöver aktivt göra en åtgärd för att kassetten ska fungera. Allt för att få så lite frågor om våra produkter både till er återförsäljare och oss som tillverkare.